INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR”)

 

Správce osobních údajů:

BScom s. r. o.

sídlo: Trutnov, Spojenecká 1111, PSČ 541 01

IČ: 274 66 787                        DIČ: CZ27466787

spisová značka: C20674 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

kontakty: e-mail: obchod@bscom.cz                          telefonní kontakt: +420 499 944 944

bankovní spojení: bankovní účet č. 2114706457/2700 vedený u UniCredit Bank.

(dále jen „společnost“ nebo „správce“)

 

PREAMBULE

 

Tyto podmínky obsahují informace o zpracování vašich osobních údajů předaných společnosti při uskutečnění objednávky (uzavření smlouvy), v rámci vaší komunikace se společností a pro účely hodnocení nákupu na portálu Heuréka.cz. 

 

Zpracování vašich osobních údajů je prováděno v sídle, resp. provozovnách a pobočkách společnosti jednotlivými pověřenými zaměstnanci společnosti, příp. níže specifikovanými zpracovateli. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Společnost vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby bylo při využívání jejích služeb vaše soukromí chráněno. Společnost podnikla technická a organizační opatření pro ochranu vašich údajů před ztrátou, manipulací a neoprávněným přístupem. Společnost svá bezpečnostní opatření neustále přizpůsobuje v souladu s technologickým pokrokem a vývojem. 

 

Nemáte povinnost osobní údaje společnosti poskytnout, jedná se však o podmínku pro realizaci objednávky (uzavření smlouvy), resp. pro splnění dalších povinností.

 

Pro vyjádření nesouhlasu (námitky) se zpracováním vašich osobních údajů, jakož i uplatnění dalších práv, které můžete vůči společnosti uplatnit, použijte tuto adresu: obchod@bscom.cz.                         

 

Společnost nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

I. ZPRACOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY

 

1. Jsou-li společnosti předány osobní údaje v rámci objednávky zboží či služeb, zpracovává je společnost vždy za níže uvedených podmínek.

 

2.  Společnost zpracovává vaše následující osobní údaje:

- jméno a příjmení, případně název

- fakturační a dodací adresa

- IČ, DIČ

- e-mailová adresa

- telefonní číslo

- bankovní spojení

- další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

- údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu z vaší strany

 

3. Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:

 

a) účel: vyřízení objednávky a navazujících smluvních či zákonných povinností, vyřízení reklamace a další úkony související se smluvními povinnostmi; právní základ: plnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR); doba zpracování: 10 let.

 

(b) účel: archivace účetních dokladů na základě povinnosti vyplývající z účetních právních předpisů; právní titul: splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR); doba zpracování: určená příslušným právním předpisem.

 

(c) účel: přímý marketing - nabízení zboží a služeb, oznamování slevových akcí, výprodejů, zasílání informací o e-shopu a nabízených produktech apod., zejména formou zasílání obchodních sdělení na e-mail (ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); délka zpracování: 3 roky.

 

d) účel: zajištění IT a síťové bezpečnosti zpracování, právní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); délka zpracování: 3 roky.

 

e) účel: případné vymáhání právních nároků z uzavřené smlouvy či související právní spory; právní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); délka zpracování: 3 roky.

 

4. V rámci zpracování osobních údajů může společnost předat Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům a příjemcům:

 

- poskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelářské aplikace apod.),

- provozovatelé záložních serverů a jiného hardwearu - za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat,

- účetní kancelář - za účelem vedení účetní agendy a související archivace daňových dokladů,

- daňový poradce, auditor, advokátní kancelář za účelem poradenství v souvislosti s provozem e-shopu,

- inkasní agentury - za účelem vymáhání či inkasa pohledávek společnosti,

- poskytovatelé platebních brán a bankovním ústavům za účelem vyřízení vaší objednávky,

- dopravní společnosti za účelem zajištění dopravy vámi objednaného zboží,

- orgánům státní správy v případech stanovených právními předpisy,

- případně další osoby,

vše podle aktuálních potřeb a v rozsahu nezbytném pro organizační a technické zajištění řádného provozu e-shopu.

 

 

 

 

II. ZPRACOVÁNÍ V RÁMCI VYŘIZOVÁNÍ DOTAZŮ/PODNĚTŮ

 

1. Jsou-li společnosti předány osobní údaje v rámci dotazů/podnětů týkajících se zboží čí služeb nebo jiných záležitostí týkajících se provozu e-shopu (prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu, chatu apod.), zpracovává je společnost vždy za níže uvedených podmínek.

 

2. Společnost zpracovává vaše následující osobní údaje:

- jméno a příjmení, případně název

- e-mailová adresa

- telefonní číslo

- další údaje nezbytné pro vyřízení dotazu/podnětu

 

3. Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:

 

a) účel: vedení korespondence a uchování historie korespondence; právní základ: plnění smlouvy - jednání o objednávce (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. b) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR) v případě dotazů nesouvisejících se zájmem návštěvníka webu uzavřít objednávku; doba zpracování: 1 rok od vyřízení dotazu či podnětu,

b) účel: obesílání tazatelů ke zboží či službám - nabízení zboží a služeb, oznamování slevových akcí, výprodejů, zasílání informací o e-shopu a nabízených produktech apod. - zejména formou obchodních sdělení prostřednictvím e-mailu (ve smyslu § 7 zák č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti); právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); délka zpracování: 1 rok.

 

c) účel: fyzická, IT a síťová bezpečnost zpracování; právní základ: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR); doba zpracování: 1 rok.

 

4. V rámci zpracování osobních údajů může společnost předat Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům a příjemcům:

 

- poskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelářské aplikace apod.),

- provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru - za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.

 

 

III. ZPRACOVÁNÍ PŘI HODNOCENÍ NÁKUPU HEURÉKA.CZ

 

1. Jsou-li společnosti předány osobní údaje na základě vyplnění dotazníku pro hodnocením nákupu (prostřednictvím e-mailu), zpracovává je společnost vždy za níže uvedených podmínek.

 

2. Společnost zpracovává vaše následující osobní údaje:

- jméno a příjmení, případně název

- e-mail

- další údaje nezbytné pro hodnocení

 

 

 

 

3. Účel, právní základ zpracování a doba zpracování vašich osobních údajů je následující:

 

a) účel: za účelem zjištění vaší spokojenosti s nakupováním u nás a umístění vašeho hodnocení zcela anonymně na portálu Heuréka.cz; právní důvod: oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR); doba zpracování: 10 rok od vyřízení dotazu či podnětu.

 

4. V rámci zpracování osobních údajů může společnost předat Vaše osobní údaje těmto zpracovatelům a příjemcům:

 

- Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha, IČ: 02387727 za účelem vygenerování dotazníku spokojenosti,

- poskytovatelé softwaru – pro usnadnění provozu e-shopu a zajištění jeho technického zabezpečení (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelářské aplikace apod.),

- provozovatelé záložních serverů a jiného hardwaru - za účelem zajištění řádného provozu e-shopu a ochrany a dostupnosti souvisejících dat.

 

 

IV. PRÁVA ZÁKAZNÍKA

 

Po dobu, kdy společnost zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

 

-          požadovat po společnosti informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,

-          požadovat po společnosti vysvětlení ohledně zpracování vašich osobních údajů,

-          vyžádat si u společnosti přístup k vašim osobním údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

-          požadovat po společnosti výmaz vašich osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování,

-          přenést vaše osobní údaje k jinému správci,

-          vznést námitku v případě zpracování vašich osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti,

-          odhlásit se z odběru obchodních sdělení ve smyslu § 7 zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Pro uplatnění výše uvedených nároků pište na e-mail: obchod@bscom.cz. V případě pochybností, jestli společnost zpracovává vaše osobní údaje řádně, tj. podle příslušných právních předpisů, se můžete obrátit rovněž na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásady používání souborů cookies

 

Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě internetových stránek  www.bscom.cz („Internetové stránky“).  Na Internetových stránkách používáme nezbytné, analytické a marketingové cookies. 

 

NEZBYTNÉ COOKIES 

Tyto cookies jsou nezbytné pro základní funkčnost Internetových stránek. Tedy aby Internetové stránky mohly plnit svou základní funkci, aby se mohly zobrazit a byla zaručena jejich stabilita a bezpečnost. 

 

ANALYTICKÉ COOKIES 

Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Internetových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají Internetové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Internetové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Internetových stránek. Analytické cookies budou použity pouze na základě Vašeho souhlasu. 

 

MARKETINGOVÉ COOKIES  

Používají se ke sledování preferencí uživatele Internetových stránek za účelem cílení reklamy, tj. zobrazení marketingových a reklamních sdělení v souladu s těmito preferencemi. Marketingové soubory cookies využívají nástrojů externích společností. Tyto marketingové cookies budou použity pouze na základě Vašeho souhlasu. 

 

Na našich Internetových stránkách využíváme následující nástroje třetích stran: 

 • Google Analytics
 • Hotjar nástroje, které používají soubory cookies k analýze návštěvnosti a zlepšení ovladatelnosti Internetových stránek
 • Mixpanel nástroje, které se zaměřují na interakce uživatele za účelem zkoumání jeho chování
 • Facebook pixel pro podrobné sledování reklamních kampaní na Facebooku a lepší remarketing

 

ZPRACOVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE MIMO EVROPSKOU UNII 

Na našich Internetových stránkách používáme služby Google Tag Manager. Jedná se o technickou platformu, která usnadňuje poskytování a řízení dalších webových služeb a programů pro sledování Internetových stránek pomocí takzvaných „tagů“. V této souvislosti Google ukládá soubory cookies do Vašeho zařízení a analyzuje používání nástrojů pro sledování Vašeho chování při procházení Internetových stránek. Tato data odeslaná jednotlivými tagy jsou sloučena pod jednotným uživatelským rozhraním, uložena a zpracována. V rámci používání našich Internetových stránek aktivací tagů Google jsou předávány na server společnosti Google zejména takové údaje, jako je vaše IP adresa a vaše uživatelská aktivita, které mohou být zpracovávány a ukládány i mimo EU, např. v USA, a to při dodržení příslušných bezpečnostních standardů. Sledovací nástroje používané v rámci služby Google Tag Manager zajišťují před přenosem anonymizaci zdrojových kódů pomocí správce adres Google. Správce značek Google tak může shromažďovat adresy IP pouze anonymně prostřednictvím tzv. maskování IP adres. 

JAK MŮŽETE NASTAVIT COOKIES? 

K ukládání souborů cookies můžete udělit souhlas pomocí tzv. cookie lišty, příp. prostřednictvím prohlížeče. V nastavení svého internetového prohlížeče můžete ukládání souborů cookies také odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud nám ale nepovolíte použití některých souborů cookies, určité funkce Internetových stránek nemusí fungovat tak, jak by měly. 

 

Nastavení soukromí ve Vašem počítači najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících odkazech:         

 

KONKRÉTNÍ PŘEHLED COOKIES  

Technický název 

Hostitel 

Popis  

Doba trvání 

_ga 

Google 

Cookie nastavená službou Google Analytics vytváří statistický identifikátor, který generuje údaje o tom, jak je webová stránka používána. 

2 roky 

_gad 

Google 

Cookie nastavené službou Google Analytics slouží k rozlišení uživatelů. 

1 den 

_gat 

Gooogle 

Cookie nastavené službou Google Analytics slouží k omezení počtu žádostí na server 

1 den 

_fbp 

Facebook 

Cookie nastavené službou Facebook k poskytování reklamních produktů pro nabízení v reálném čase od inzerentů třetích stran. 

3 měsíce 

SRV_id 

Shoptet 

Interní informace pro zajištění vysoké dostupnosti. 

session 

PHPSESSID 

Shoptet 

Slouží k identifikaci přihlášení 

session 

externaFontsLoaded 

Shoptet 

Pomáhá nám s načítáním fontů. 

1 měsíc 

language 

Shoptet 

Pomáhá nám s rozlišením jazyka. 

1 rok 

_hjid 

Hotjar 

Cookie nastavené službou Hotjar slouží k rozlišení uživatelů.  

1 rok 

 

Další informace o našich cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře

 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ 

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o: 

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás naše společnost zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. 
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás naše společnost zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Naše společnost opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti. 
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, naše společnost vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování  naší společnosti neukládá zákonná povinnost. 
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po  naší společnosti požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. 
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby  naše společnost Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, naše společnost Vaší žádosti nebude moci vyhovět. 
 • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů naší společnosti V případě, že naše společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu.  
 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost. 

 

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv bude naše společnost oprávněna za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítnout. O takovém postupu bychom Vás informovali. 

 

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte e-mailem na obchod@bscom.cz. Naše společnost si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. 

 

Tyto Zásady používání souborů cookies jsou účinné od ………….

 

 

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Podrobné nastaveníPovolit vše